review đánh giá cơ sở khám bệnh, review đánh giá bệnh viện, review đánh giá phòng khám

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt - Bác sỹ Cao cấp Phạm Văn Tần

53B Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

(0)

Viết đánh giá

  • Điện thoại : +84 91 354 31 17
  • Website :
  • Fanpage :
  • Giờ làm việc :
  • 0 đánh giá

Tổng quan về Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt - Bác sỹ Cao cấp Phạm Văn Tần

Hiện chưa có thông tin

Các dịch vụ của Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt - Bác sỹ Cao cấp Phạm Văn Tần

Hiện chưa có thông tin

Đánh giá của người dùng

100% Complete (danger)
0 đánh giá
80% Complete (danger)
0 đánh giá
50% Complete (danger)
0 đánh giá
20% Complete (danger)
0 đánh giá
15% Complete (danger)
0 đánh giá